O hodinu dřív (CZ)

fotka O hodinu dřív

https://www.facebook.com/ohodinudriv

Taneční představení

Tančí: Michaela Staňková, Jan Drahokoupil, Helena Machová
Hrají:
Tomáš Mika – kytara/banjo Christoph Schoenbeck – kontrabas, Jaroslav Noga – bicí a hosté

„Cestou“ je představení připravené speciálně pro prostory čítárny Unijazzu a cesty k ní. Sestává ze tří základních částí: tou první je cesta, druhou je kombinace autorského čtení a strukturované taneční improvizace, třetí je volná improvizace. Živá hudba je důležitým účastníkem tohoto mnohostranného, fyzicky-verbálně-hudebního rozhovoru o cestách.
Co všechno se stává cestou? Usmíváš se, když vzpomínáš?
Cestou pokušení, cestou na letiště, cestou bojovníka, cestou na záchod, cestou tam...
Mnoho cest má nějaký cíl, každá má ale nějaký začátek. Co dělat a kam jít ví jen jeden člověk – Jan Drahokoupil. Stačí jej najít pod Jindřišskou věží, dotknout se a on svá tajemství prozradí.