Metamuzika (CZ)

fotka Metamuzika

http://bandzone.cz/metamuzika

 

 

 

 

Produkt Metamuzika (dříve matemuzika, ke změně názvu došlo akceptováním nesprávného přepisu) své zvukové struktury vytváří prostřednictvím akustických objektů, smyček, levné elektroniky, chybových procesů, magnetofonových pásků a reprodukovaných ruchů a hluků. Do tohoto plně nebo semi-improvizovaného akustického prostředí oba jeho aktéři (Novotný a Faltus) zasazují hudební prvky vznikající tradičním způsobem, s využitím více či méně preparovaných nebo svépomocí vyrobených hudebních nástrojů.

Stratifier je první nahrávkou MM, která dostala fyzickou podobu, časově jí předchází materiál chystaný na trojalbum „záhudbí“, které by mělo dokumentovat první etapu fungování MM v letech 2011–2013. Převážná část Stratifieru pochází z roku 2014, spíše než o dokumentaci různých přístupů v MM používaných (jako je tomu u chystaného záhudbí) se v tomto případě jedná o záznam krátkého časového úseku, během něhož se formovala další z tváří MM. Na místě je tak označení jednotlivých stop i celého alba znaky používanými v alchymii, výjimku tvoří pouze zvukem, strukturou i datem vzniku odlišná desetiminutová verze zvukového pásma „nico“, která je závěrem alba a zároveň pojítkem s další tvorbou MM a tedy i chystaným záhudbím. Celý náklad ve formátu CD-r je uvolňován postupně po 10–20 kusech do konečného počtu 100 ks. Ručně zpracovaný obal je vyroben z kovu, dřeva, skla, a dalších materiálů. Čelní deska je tvořena různými deformovanými a perforovanými materiály zalitými v dentakrylu. Z povahy výrobního postupu je každý kus číslovaný originál.