Laurie Amat & Mirek Vodrážka (USA/CZ)

http://www.myspace.com/laurieamat

Zpěvačka Laurie Amat je u nás známá především díky spolupráci s kultovní anonymní kapelou The Residents. Osobitá zpěvačka zkoumá široké možnosti hlasu, dechu a těla. Její přístup ke zpěvu vychází z hlasu jako nástroje, který vyjadřuje přirozené lidské emoce. Výsledkem je zkoumání těla i smyslů, které ustavičně atakuje dosavadní hranice.

Mirek Vodrážka je experimentální hudebník, teoretik chaosu, nezávislý publicista a politický aktivista. V 90. letech byl jeden z mála mužů otvírající v médiích feministickou a transgenderovou diskuzi, byl autorem mnoha studií, článků, přednášek, editor genderových publikací a spolupracovník genderových výzkumů.

Čtěte také: http://magazinuni.cz/hudba/rozhovory-hudba/znovuzrozeni-laurie-amat/

MANIFEST  EMOCIONALISMU
projekt zpěvačky Laurie Amat a pianisty Mirka Vodrážky

Emoce jako duševní hnutí vryjeme do hudby jako citový stav zdůrazněný hybnými prvky. Emocionální hudba je svou psychickou substancí derivátem instinktivních impulsů. Člověk se může svobodně uvědomovat pouze v emočnu jako v procitnutém snu lidského nevědění.                                                            Manifest emocionalismu  1971

V západní společnosti mají emoce tradičně špatné jméno a podřadné postavení. Proto byly odsouzeny stát na pranýři opovržlivé bezvýznamnosti, neartikulovatelnosti a iracionality. Moderní karteziánské myšlení založené na dichotomii vědomí a těla napomohlo i k vědeckému zpodřadnění emocí, které byly pojímány jako produkt nuzných podmínek rané evoluce a chronicky spojovány s nestabilním citovým rozrušením (hněv, smutek, strach, štěstí atd.).

Emoce jsou stigmatizovány jako produkt jakéhosi druhotného řádu lidství, spojovány s psychickým zmatkem, negativně nahlíženy v souvislosti s tělesným pohybem, peristaltikou a orgasmem nebo popisovány prostřednictvím nerozumných a nevyzpytatelných znaků ženskosti. Na druhé straně se stávají součástí režírovaných pocitů ve filmových továrnách na sny a vytvářejí informační vatu v globalizovaných médiích >>