Hameln (CZ)

fotka Hameln

http://bandzone.cz/hameln
http://hameln.bandcamp.com

 

 

 

Kapela Hameln byla založena roku 2010 v Českých Budějovicích. Po větších či menších personálních změnách se sestava ustálila na čtyřech členech, kteří spolu prozkoumávají temná zákoutí psychedelické hudby.
Vencakovu post-punkovu basu, doprovází jazzem nakažené údery Mírovo bicích, mezi kterými poletuje Lídy houslová magie. Nad tím všim se vznáší Otíkova expresivní recitace, doplněná hrou na flétnu a kaossilator.